(1)
KoziołL. Zarządzanie Kadrami W Turystyce. ZN MWSE w Tarnowie 2010, 15, 159-182.