(1)
MikułaB. Klimat Organizacyjny a Kultura Organizacyjna - próba Systematyzacji pojęć . ZN MWSE w Tarnowie 2000, 33-40.