(1)
KoziołL. Istota I Ocena produktywności. ZN MWSE w Tarnowie 2004, 63-73.