(1)
WołoszynP. Wybrane Zagadnienia Projektowania Interfejsu człowiek-Komputer Dla osób niepełnosprawnych. ZN MWSE w Tarnowie 2005, 213-219.