(1)
DaniasK.; KavouraA. Rola mediów społecznościowych Jako narzędzia Innowacyjnych działań Firmy W Zakresie Komunikacji. ZN MWSE w Tarnowie 2013, 23, 75-83.