(1)
KoziołM.; ZychE. Wykorzystanie E-Learningu W Procesie Tworzenia zdolności Innowacyjnej przedsiębiorstwa. ZN MWSE w Tarnowie 2014, 25, 241-251.