(1)
AngelovaR. Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży W Bułgarii – Programy I Inicjatywy. ZN MWSE w Tarnowie 2014, 25, 11-16.