(1)
KoziołL.; MikosA.; KaraśA. Optymalizacja Systemu Czasu Pracy W przedsiębiorstwach Produkcyjnych. ZN MWSE w Tarnowie 2019, 41, 67-80.