(1)
BarwaczK.; KoziołL. Transpozycja instrumentów zarządzania Wiedzą Na Mechanizmy Nadzoru właścicielskiego – Zarys Metodyki. ZN MWSE w Tarnowie 2017, 34, 73-82.