(1)
KoziołM. Znaczenie E-Learningu W Procesie zarządzania Wiedzą I Innowacjami W przedsiębiorstwie. ZN MWSE w Tarnowie 2017, 34, 83-98.