(1)
KasprzakP.; WyrzykowskiW. Uszczelnienie Poboru podatków W Polsce I UE W Latach 2008–2018. ZN MWSE w Tarnowie 2019, 43, 31-46.