(1)
RudnickiW.; SarakhmanO.; ShurpenkovaR. Audyt Strategiczny Jako narzędzie Kontroli Wydatkowania środków Publicznych Na Ukrainie. ZN MWSE w Tarnowie 2019, 43, 47-57.