(1)
HankiewiczK.; HankiewiczM. E-Learning W działalności Polskich Bibliotek Publicznych. ZN MWSE w Tarnowie 2019, 43, 143-153.