(1)
KoziołW.; ZychW. Wykorzystanie Zmiennej zarządzania I Wskaźnika produktywności Pracy Do Oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością. ZN MWSE w Tarnowie 2019, 44, 131-141.