(1)
BalińskaA.; Wojcieszak-ZbierskaM. Aktywność Turystyczna seniorów W Polsce. ZN MWSE w Tarnowie 2020, 46, 107-118.