(1)
KoziołL.; MuszyńskiZ.; KoziołM. Koncepcja Systemu zarządzania Absencją W przedsiębiorstwie. ZN MWSE w Tarnowie 2016, 32, 59-73.