(1)
DobrukM. Przeciwdziałanie Negatywnym Aspektom Starzenia Się Przez Promowanie aktywności Fizycznej wśród osób Starszych Na przykładzie Dziennego Domu Pobytu W Nysie. ZN MWSE w Tarnowie 2020, 48, 59-73.