(1)
LichotaW. Skuteczność Predykcji Wybranych Modeli Analizy Dyskryminacyjnej. ZN MWSE w Tarnowie 2020, 48, 27-36.