(1)
EmerlingI. Wybór Formy Opodatkowania W małych I średnich przedsiębiorstwach I Ich Znaczenie Dla Wzrostu Gospodarczego Kraju. ZN MWSE w Tarnowie 2020, 48, 37-48.