(1)
NiewiadomskiP.; NogalskiB. Koszty jakości W Strategii przedsiębiorstwa. ZN MWSE w Tarnowie 2021, 51, 87-105.