(1)
Kostyk-SiekierskaK. Wpływ Pandemii COVID-19 Na Sytuację Finansową I Funkcjonowanie Jednostek samorządu Terytorialnego. ZN MWSE w Tarnowie 2021, 51, 29-45.