(1)
KaraśA. Alianse Wiedzy I Ich wpływ Na działalność Innowacyjną przedsiębiorstwa: -. ZN MWSE w Tarnowie 2021, 51, 75-85.