(1)
LisekS.; SrokaW. Wykorzystanie Systemu rachunkowości W Ocenie Realizacji Postulatu zrównoważonego Rozwoju W Zakresie Ochrony środowiska Przez Polskie Firmy giełdowe Sektora Energetycznego. ZN MWSE w Tarnowie 2022, 53, 2946.