(1)
KoziołL. Koncepcja Systemu Oceny Kultury bezpieczeństwa Pracy W przedsiębiorstwie. ZN MWSE w Tarnowie 2021, 52, 6780.