(1)
LewińskiA.; SternińskiR. Czynniki determinujące Znaczenie I Pozycję Rynkową wiodących Terminali Kontenerowych W Polsce W Latach 2007–2016. ZN MWSE w Tarnowie 2017, 35, 13-25.