KoziołL., & ZąbekJ. (2017). Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 33(1), 55-69. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.01.5569