KoziołM., MikosA., & LeśniakK. (2018). Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 40(4), 13-23. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.04.1323