KoziołL., & BuzowskaB. (2016). Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 29(1), 39-48. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.3948