MuszyńskiZ., & KoziołL. (2012). Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 101-112. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.101112