LineA. (2015). Aspekty podejmowania decyzji strategicznych w związkach zawodowych na Łotwie: tematyka i problemy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 28(4), 13-24. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.1324