KamińskaA., & Zawiła-NiedźwieckiJ. (2015). Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 71-80. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.7180