WojtowiczA., & MikosA. (2012). Wielowymiarowe funkcjonowanie systemu innowacji - zarys koncepcji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 157-179. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.157179