KolbuszF., & PyrekR. (2008). Współczesne metody sterowania produkcją – Zintegrowany System Zarządzania Klasy ERP II. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 11(1), 11-24. https://doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.1124