PyrekR. (2006). Quick Response Manufacturing (QRM) - nowa metoda wytwarzania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 183-200. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.183200