RudnickiL. (2006). Wpływ ryzyka na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 259-265. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.259265