RamockaM. (2006). Zagadnienia etyki biznesu w Islamie . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 127-141. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.127141