KoziołL., & KoziołM. (2018). Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 38(2), 101-117. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.02.101117