ChrabąszczK. (2014). Condoinwestycje jako alternatywna forma alokacji kapitału. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 24(1), 47-58. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.4758