KaraśA. (2012). Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 73-85. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.7385