ZychW., & KoziołL. (2009). Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 293-303. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.293303