KoziołM., MuszyńskiZ., & Kulwicki E. (2018). Ergonomiczne aspekty wypadkowości przy pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 37(1), 85-101. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.01.85101