Wojtowicz A. (2009). Zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 273-292. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.273292