WołoszynP. (2007). Program Data Visualizer w badaniu przebiegów chaotycznych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 10(1), 201-213. https://doi.org/10.25944/znmwse.2007.01.201213