Famielec, J. (1999). Marketing a interfuzja . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 79-88. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.7988