Wnorowski, H. (1999). Nowe produkty w strategiach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego (na przykładzie Polmosu Białystok). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 265-276. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.265276