Strzyżewska, M. (1999). Organizacyjne uwarunkowania marketingu w polskich przedsiębiorstwach . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 237-264. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.237264