Szumilak, J. (1999). Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 19-26. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.1926