Janka, E, & Ligowska, K. (1999). Rola i funkcje oraz aspekty jakościowe badań marketingowych przeprowadzanych dla przedsiębiorstw przemysłowych . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 89-96. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.8996