Altkorn, J. (1999). Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, (2), 9-17. https://doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.917