WojtowiczA., MikosA., & KaraśA. (2018). Uwarunkowania kulturowo-organizacyjne innowacyjności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 39(3), 13-23. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.1323